Seværdigheder i Færøerne

Coat of arms: Færøerne

22:15:46

Landekode ISO FO

Telefonopkald +298

Tidszone Atlantic/Faroe

Hovedstad Tórshavn

Mest populære byer

ArgirStrømø sysselBefolkning:1 996
FuglafjørðurEysturoy sysselBefolkning:1 542
HoyvíkStrømø sysselBefolkning:3 805
KlaksvíkNorderøerne sysselBefolkning:4 615
LeirvíkEysturoy sysselBefolkning:867
MidvågVågø sysselBefolkning:1 098
SørvågVågø sysselBefolkning:998
ToftirEysturoy sysselBefolkning:823
TórshavnStrømø sysselBefolkning:12 648
TvøroyriSuderø sysselBefolkning:1 785
VágurSuderø sysselBefolkning:1 402
VestmannaStrømø sysselBefolkning:1 215

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning