Etablering nær 62.006216, -6.789294

Åben kort
Lokal tid:
14:28:26

Sjóndepilin

Íslandsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Megd

10 Íslandsvegur,Thorshavn 100
point_of_interestLæs mere

Tórshavnar Málingahandil

77 Landavegur, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Zamfir

17 Noregsvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere

Jákup Nolsøes Gøta 23

Jákup Nolsøes Gøta, 23 Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Skúlin á Trøðni

Á Frælsinum, Thorshavn
schoolLæs mere

Logos Christian Bookstore

Jakup Nolsøesgøta 17, Tórshavn
book_storeLæs mere

Logos bókasøla

Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
book_storeLæs mere

Læraraskúlin

Handan Á, Thorshavn
schoolLæs mere

Havnar Fimleikafelag

10 Handan Á, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

EYA Arkitektur og Design

38 Grønlandsvegur, Tórshavn, Faroe Islands, 38 Grønlandsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

KT húsið

5 Grønlandsvegur, Tórshavn, Faroe Islands, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

SEV

110, 92 Landavegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Dagstovnurin við Landavegin

84 Landavegur, Tórshavn
schoolLæs mere

Karavella Marionett-Teatur

B, 3 Handan Á, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Jarðfeingi

34 Jóannesar Paturssonar gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning