Öström i Thorshavn

Lokal tid:
01:39:32
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
SøndagLukket
18, Skálatrøð, 100, Thorshavn, FO Færøerne
Kontakter telefon: +298 260560
Latitude: 62.007889, Longitude: -6.7760149
Større kort og retninger

Kommentar 2

 • Rakel Helmsdal

  Rakel Helmsdal

  ::

 • DY OH'AR

  DY OH'AR

  ::

  Amazing store selling Faroese designed and made wares, wovens, art. Great place to pick out some beautiful sweaters, artfully and lovingly made.

Nærmeste Tøjbutik:

Siri

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Kallkyn

Kallkyn

3 Gríms Kambansgøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Andreas í Vágsbotni

Andreas í Vágsbotni

4, Vágsbotnur, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Gunnva
UTILIV
Notre Dame

Notre Dame

17 Sverrisgøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
Soul Made

Soul Made

29 Tróndargøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning