Mad nær 62.012883, -6.799198

Lokal tid:
01:27:28
Hotel Tórshavn
Hotel Føroyar

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere
The Irish Pub Faroes

The Irish Pub Faroes

13 Gríms Kambansgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Café Natur

Café Natur

7 Áarvegur, Tórshavn
cafeLæs mere
Bowlinghøllin á Hálsi

Bowlinghøllin á Hálsi

1 Heykavegur, Thorshavn
bowling_alleyLæs mere
Angus Steakhouse

Angus Steakhouse

1 Havnargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Føroya Keypssamtøka

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning