Logi nær 62.012883, -6.799198

Åben kort
Lokal tid:
14:09:15

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere

Hostel Kerjalon

Oyggjavegur 49, Thorshavn
lodgingLæs mere

Mark

Marknagilsvegur 86, Tórshavn
lodgingLæs mere

Guesthouse Marknagil

1 Janusargøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Tórshavn Apartment

Hanusargøta 5 Tórshavn 110
lodgingLæs mere

Zamfir

17 Noregsvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere

Faroe City View B&B

7 Sílagøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Hotel Bólið

51 Niels Finsens gøta, Thorshavn
lodgingLæs mere

Charming house in quiet area

Øksnagerði 8 Thorshavn 100
lodgingLæs mere

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Hotel Havn

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Bladypi Guesthouse

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Central Apartment in Tórshavn.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Holiday apartment.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Penthouseapartment with a superview

Heimasta Horn 32, 4, 3, Thorshavn
lodgingLæs mere

Ib og birthe

17 Tróndargøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

visitHOMES Tórshavn

22 Egholmstrøð, Tórshavn
lodgingLæs mere

A House in Tórshavn Centre

Traðavegur Tórshavn 100
lodgingLæs mere

Summer House Undir Heygnum 35

35 Undir Heygnum, Thorshavn
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning