Punkt af interesse i nærheden Siri

Lokal tid:
21:16:39
Siri, Author: Siri

Siri

18, Doktara Jakobsens gøta, 100, Tórshavn, FO Islas Faroe
Kontakter telefon: +298 316610
Internet side: www.siri.fo
Latitude: 62.0099501, Longitude: -6.7761938
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Central Apartment in Tórshavn.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Holiday apartment.

Holiday apartment.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Hotel Havn

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere
Lampubúðin

Lampubúðin

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere
Frumbiti Restaurant

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn
restaurantLæs mere

Derma

24 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
healthLæs mere
Hotel HAVN Breakfast

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning