Punkt af interesse nær 62.007889, -6.776015

Åben kort
Lokal tid:
14:26:39

Öström

Öström, 18 Skálatrøð, Thorshavn
clothing_storeLæs mere

Steinprent

Litografisk Værksted, Lithograpic Workshop and Gallery, 16 Skálatrøð, Tórshavn
art_galleryLæs mere

Fjarskiftiseftirlitið

20 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Vinnustovnurin

20 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Heinesen Myndir

9 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Útlendingastovan

13 Sigmundargøta, Thorshavn, Færøerne, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

FAS Faroe Islands National and International Ship Register

13 Sigmundargøta, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Róðrarfelagið Knørrur

Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Valdemar Lutzen

14 Skálatrøð, Thorshavn
hardware_storeLæs mere

Knørraneystið

Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Fiskikonan

18 Skálatrøð, Thorshavn
storeLæs mere

Skeiva pakkhús

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Skeiva Pakkhús - Restaurant

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Deildin Fyri Arbeids- og Almannaheilsu

5 Sigmundargøta, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Løðistøð

100 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Gamla hospitalið

25 Sigmundargøta, Tórshavn
museumLæs mere

Parkeringsøkið á Skálatrøð

Skálatrøð, Thorshavn
parkingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning