Punkt af interesse nær 62.00824, -6.778113

Åben kort
Lokal tid:
14:47:44

Deildin Fyri Arbeids- og Almannaheilsu

5 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

FAS Faroe Islands National and International Ship Register

13 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Heinesen Myndir

9 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Útlendingastovan

13 Sigmundargøta, Thorshavn, Færøerne, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Heimari Skúli

2 Fríðriks Petersens gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Valdemar Lutzen

14 Skálatrøð, Tórshavn
hardware_storeLæs mere

Faroese Food- and veterinary agency

11 V.U. Hammershaimbsgøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Royal Intercoiffure

2 Landavegur, Tórshavn
hair_careLæs mere

Fróðskaparsetur Føroya

14, J.C, Svabos gøta, Thorshavn 100
universityLæs mere

Steinprent

Litografisk Værksted, Lithograpic Workshop and Gallery, 16 Skálatrøð, Tórshavn
art_galleryLæs mere

Öström

Fabrikkin hjá Öström, 18 Skálatrøð, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Heilsuhjálparafelag Føroya

7 Fríðriks Petersens gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Løðistøð

100 Skálatrøð, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Vinnustovnurin

20 Skálatrøð, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Fjarskiftiseftirlitið

20 Skálatrøð, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Drotning Ingridar Barnagardur

13 Jóannesar Paturssonar gøta, Tórshavn
schoolLæs mere

Ytri Skúli

30 Landavegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning