Punkt af interesse nær 62.008783, -6.760957

Åben kort
Lokal tid:
12:15:32

Betri

2 Yviri við Strond, Tórshavn
bankLæs mere

Skansastovan

13 Yviri við Strond, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Politistøðin

17 Yviri við Strond, Tórshavn 100, Faroe, Islands, 17 Yviri við Strond, Tórshavn
policeLæs mere

Fría og Fríða

13 Yviri við Strond, Tórshavn
storeLæs mere

Advokatfelagid vid Strond 4

4 Yviri við Strond, Tórshavn, Faroe Islands, 4 Yviri við Strond, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Premier Tax Free (Faroe Islands)

4 Yviri við Strond, Tórshavn
financeLæs mere

faroefitness

5 Djóna í Geil gøta, Thorshavn
gymLæs mere

Hotel Streym Hotel

19 Yviri við Strond, Tórshavn
lodgingLæs mere

Fitness Thorshavn

4 Jekaragøta, Thorshavn
gymLæs mere

Skansin Guesthouse

10 Jekaragøta, Thorshavn
lodgingLæs mere

KIMI

21 Yviri við Strond, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Restaurant Seven

21 Yviri við Strond, Tórshavn
restaurantLæs mere

P/F Smyril-Line

1 Yviri við Strond, Tórshavn
travel_agencyLæs mere

Skansin

0 Yviri við Strond, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Lovely 3 bedroom apartmet

Djóna í Geil gøta Tórshavn 100
lodgingLæs mere

Angus Steakhouse

1 Havnargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Bob and Marilyn's Suitcase

1 Havnargøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Pylsuvognurin á Keiini

Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Emilia Fast Food

2, Eystara Bryggja, Thorshavn
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning