Punkt af interesse nær 62.009216, -6.768583

Åben kort
Lokal tid:
12:43:04

Globe Tracker Faroe Islands

Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Framskák

100,, Kongabrúgvin, Tórshavn
electronics_storeLæs mere

Old Town

Old Town, Bursatangi, Tórshavn
neighborhoodLæs mere

Café Natúr

7 Áarvegur, Tórshavn
cafeLæs mere

Visit Faroe Islands

9, Gongin, Tórshavn
travel_agencyLæs mere

Mikkeller Tórshavn

Gongin 2, Tórshavn
barLæs mere

Barbara Fishhouse

Gongin 2-6, Tórshavn
restaurantLæs mere

Ræst Fermented & Traditional

Gongin 8, Tórshavn
restaurantLæs mere

Áarstovubrøðurnir

Gongin, Tórshavn
storeLæs mere

Parkeringsøkið á Bursatangi

Bursatangi, Tórshavn
parkingLæs mere

Old Faroese parliament buildings. Tinganes.

8 Undir Kjallara, Tórshavn
city_hallLæs mere

Smæran

7 J.H. Schrøters gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

MT Højgaard FO

7 J.H. Schrøters gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Nudlavirkið

J.H. Scrøtersgøta 7, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Rættarhjálp Føroya (The Faroe Islands Legal Aid)

20, 100,, Gongin, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Tórshavn's Evening Youth and Art School

1 J.H. Schrøtersgøta, Thorshavn
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning