Punkt af interesse nær 62.010118, -6.766358

Åben kort
Lokal tid:
12:26:00

Mylnan

15 Jónas Broncksgøta, Thorshavn
bakeryLæs mere

Advokatskrivstovan

Frúutrøð 4 Tórshavn, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Parkeringsøkið á Frúutrøð

Frúutrøð, Tórshavn
parkingLæs mere

Tórshavnar Musikkskúli

1 Frúutrøð, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Mini Torshavn

4 Bókbindaragøta, Thorshavn
restaurantLæs mere

Parkeringsøkið við Lonirnar

Bókbindaragøta, Thorshavn
parkingLæs mere

Tórshavn's Evening Youth and Art School

1 J.H. Schrøtersgøta, Thorshavn
schoolLæs mere

Smæran

7 J.H. Schrøters gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

MT Højgaard FO

7 J.H. Schrøters gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Nudlavirkið

J.H. Scrøtersgøta 7, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Høgra

14 Frúutrøð, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

SMJ Ráðgevandi verkfrøðingar

11 J.H. Schrøters gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Hey

8 Bókbindaragøta, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Thomas Dam Intersport

25 Jónas Broncksgøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere

Ragnar B&B

36 Jónas Broncksgøta, Thorshavn
lodgingLæs mere

Parkeringsøkið á Glaðsheyggi

Hoyvíksvegur, Thorshavn
parkingLæs mere

Færøernes Universitet

25 Jónas Broncksgøta, Thorshavn
universityLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning