Punkt af interesse nær 62.010118, -6.775984

Åben kort
Lokal tid:
13:31:51

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn
restaurantLæs mere

Hotel Havn

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Salong Ada

12 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
hair_careLæs mere

Glarsmiðjan

7 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Central Apartment in Tórshavn.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Holiday apartment.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Bladypi Guesthouse

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Lampubúðin

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Optika

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
storeLæs mere

Listagluggin

15 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
art_galleryLæs mere

Fótbúni

23 Tróndargøta, Tórshavn
shoe_storeLæs mere

Derma

24 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
healthLæs mere

Faroe Travel

20 Sverrisgøta, Thorshavn
travel_agencyLæs mere

Kötlum grön hárfríðkan

25 Tróndargøta, Tórshavn
beauty_salonLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning