Punkt af interesse nær 62.012883, -6.799198

Åben kort
Lokal tid:
13:31:58

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Tórshavn
lodgingLæs mere

Hostel Kerjalon

Oyggjavegur 49, Thorshavn
lodgingLæs mere

Skoda

Oyggjarvegur, Postboks 1070, Thorshavn
car_dealerLæs mere

Hyundai Torshavn

Oyggjarvegur, Tórshavn
car_dealerLæs mere

Berg Hestar Horse Riding

59 Oyggjarvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Mark

Marknagilsvegur 86, Tórshavn
lodgingLæs mere

Tórshavnar Sløkkilið

34 Oyggjarvegur,Thorshavn 100
fire_stationLæs mere

import.fo v/Toni Dam

3 Skotarók, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Guesthouse Marknagil

1 Janusargøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Tórshavn

4 Skotarók, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Heimið við Vallalíð

12 Vallalíð, Tórshavn
healthLæs mere

Glasir í Marknagili

2 Janusargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Tórshavn Apartment

Hanusargøta 5 Tórshavn 110
lodgingLæs mere

Zamfir

17 Noregsvegur, Tórshavn
lodgingLæs mere

Jákup Nolsøes Gøta 23

Jákup Nolsøes Gøta, 23 Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Faroe City View B&B

7 Sílagøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning