Punkt af interesse nær 62.01437, -6.77553

Åben kort
Lokal tid:
11:41:59

Skótalið KFUM's

Ground floor Hoydalsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Skómakarin

2 Hoydalsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Rit & Rák

SMS Center, Tinghúsvegur 60, Tórshavn
book_storeLæs mere

Sunset Boulevard

SMS Center, Thorshavn 100
restaurantLæs mere

Burger King

Tinghúsvegur 60 Tórshavn FO 100, 60 Tinghúsvegur, Tórshavn
restaurantLæs mere

Bank Nordik ATM

SMS Center, Thorshavn 100
atmLæs mere

hvonn

SMS Center, Thorshavn 100
cafeLæs mere

RÁH

57 Tinghúsvegur,Thorshavn 100
hair_careLæs mere

Søstrene Grene - SMS

á Trapputrøðni, Thorshavn
storeLæs mere

Flying Tiger Copenhagen

À Trapputrøðni 100, SMS, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Sport24

Tórshavn, Faroe, Islands, Tórshavn
storeLæs mere

SMS, Tórshavn

A Trapputrodni, Tórshavn
shopping_mallLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning