Siri i Tórshavn

Lokal tid:
01:28:04
Lukket

🕗 åbningstider

Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
SøndagLukket
18, Doktara Jakobsens gøta, 100, Tórshavn, FO Færøerne
Kontakter telefon: +298 316610
Internet side: www.siri.fo
Latitude: 62.0099501, Longitude: -6.7761938
Større kort og retninger

Kommentar 1

Nærmeste Tøjbutik:

Gunnva
UTILIV
Soul Made

Soul Made

29 Tróndargøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Notre Dame

Notre Dame

17 Sverrisgøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
Vogue

Vogue

23 Magnus Heinasonar gøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
UTILIV

UTILIV

Magnus Heinasonargøta 20, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Andreas í Vágsbotni

Andreas í Vágsbotni

4, Vágsbotnur, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning