Butik i nærheden Kjallarin

Lokal tid:
21:17:00
Kjallarin, Author: Karstin Biskopstø

Kjallarin

43, Torfinsgøta, Thorshavn, FO Færøerne
Kontakter telefon: +298
Latitude: 62.0114549, Longitude: -6.7883063
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Butik:

Logos Christian Bookstore

Logos Christian Bookstore

Jakup Nolsøesgøta 17, Tórshavn
book_storeLæs mere
Logos bókasøla

Logos bókasøla

Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
book_storeLæs mere

Hyundai Torshavn

Oyggjarvegur, Tórshavn
car_dealerLæs mere
Skoda

Skoda

Oyggjarvegur, Postboks 1070, Thorshavn
car_dealerLæs mere

Rabarbuglas

16 Tvørgøta, Tórshavn
storeLæs mere

Leirlist

16 Sjúrðargøta, Tórshavn
storeLæs mere
Optika

Optika

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning