Butik nær 62.008492, -6.785538

Åben kort
Lokal tid:
13:31:55

Logos Christian Bookstore

Jakup Nolsøesgøta 17, Tórshavn
book_storeLæs mere

Logos bókasøla

Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
book_storeLæs mere

Tórshavnar Málingahandil

77 Landavegur, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Höndin

3 Nóatún, Thorshavn 100 Nóatún, Thorshavn
storeLæs mere

Valdemar Lutzen

14 Skálatrøð, Thorshavn
hardware_storeLæs mere

Öström

Öström, 18 Skálatrøð, Thorshavn
clothing_storeLæs mere

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

P/F MEST

31 J.C. Svabos gøta, Thorshavn
storeLæs mere

Optika

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
storeLæs mere

Fiskikonan

18 Skálatrøð, Thorshavn
storeLæs mere

Lampubúðin

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Optikbúðin

5 Bøgøta, Tórshavn
storeLæs mere

Rabarbuglas

16 Tvørgøta, Thorshavn
storeLæs mere

Soul Made

29 Tróndargøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Fótbúni

23 Tróndargøta, Tórshavn
shoe_storeLæs mere

Einfalt ‘ List’

Bøgøta 14, Tórshavn
storeLæs mere

Kötlum grön hárfríðkan

25 Tróndargøta, Tórshavn
beauty_salonLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning