Metrostation i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
18:42:22

Beklager, Metrostation blev ikke fundet i nærheden!

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Zamfir

17 Noregsvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere

Sjóndepilin

Íslandsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Jákup Nolsøes Gøta 23

Jákup Nolsøes Gøta, 23 Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere
Tórshavnar Málingahandil

Tórshavnar Málingahandil

77 Landavegur, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Restaurant

Hotel Føroyar

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere
Skeiva Pakkhús - Restaurant

Skeiva Pakkhús - Restaurant

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Skeiva pakkhús

Skeiva pakkhús

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Kjallarin

Kjallarin

43 Torfinsgøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
Öström

Öström

Öström, 18 Skálatrøð, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
Siri

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Gunnva

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning