Synagoge i Færøerne

Lokal tid:
16:44:50

Beklager, Synagoge blev ikke fundet i nærheden!

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Zamfir

17 Noregsvegur, Tórshavn
lodgingLæs mere

Sjóndepilin

Íslandsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Jákup Nolsøes Gøta 23

Jákup Nolsøes Gøta, 23 Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere
Logos bókasøla

Logos bókasøla

Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
book_storeLæs mere

Restaurant

Hotel Føroyar

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Tórshavn
lodgingLæs mere
Frumbiti Restaurant

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Hotel HAVN Breakfast

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Kjallarin

Kjallarin

43 Torfinsgøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Fabrikkin Hjá Öström

Fabrikkin Hjá Öström

Fabrikkin hjá Öström, 18 Skálatrøð, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Siri

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Gunnva

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning