Seværdigheder i Færøerne

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

431

Dødsfald

0

Coat of arms: Færøerne

09:09:02

FO

Landekode ISO

+298

Telefonopkald

Atlantic/Faroe

Tidszone

Tórshavn

Hovedstad

Mest populære byer

ArgirStrømø
Befolkning:2 105
EjdeEysturoy
Befolkning:669
FuglafjørðurEysturoy
Befolkning:1 506
GlibreEysturoy
Befolkning:407
HoyvíkStrømø
Befolkning:3 940
KvalbøSuderø
Befolkning:638
KlaksvíkNorderøerne
Befolkning:4 740
KollefjordStrømø
Befolkning:759
LeirvíkEysturoy
Befolkning:925
MidvågVågø
Befolkning:1 098
NordregøteEysturoy
Befolkning:620
RunevigEysturoy
Befolkning:515
SaltangaráEysturoy
Befolkning:988
SandevågVågø
Befolkning:881
SandSandø
Befolkning:596
SkopenSandø
Befolkning:484
SørvågVågø
Befolkning:1 032
StrænderEysturoy
Befolkning:808
SydregøteEysturoy
Befolkning:427
ToftirEysturoy
Befolkning:793
TórshavnStrømø
Befolkning:13 089
TvøroyriSuderø
Befolkning:1 726
VágurSuderø
Befolkning:1 356
VestmannaStrømø
Befolkning:1 201

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1AdvokatAkvariumApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFinansiereFlyttefirmaForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMuseumMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTaxaholdepladsTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelbiludlejning