Steder i Fuglafjørður

Lokal tid:
13:45:32
Fuglafjørður
Administrative Region:Eysturoy
Befolkning:1 506
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
530

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
FuglafjørðurFuglafjørður
Fuglafjørður

Fuglafjørður

Fuglafjørður
localityLæs mere
Norðoya Sparikassi
Visit Fuglafjørður / Kunningarstovan í Fuglafirði

Visit Fuglafjørður / Kunningarstovan í Fuglafirði

Í Støð 1, Fuglafjørður
travel_agencyLæs mere
Petur Larsen P/f

Petur Larsen P/f

Postboks 64, Fuglafjørður
point_of_interestLæs mere
Mentanarhúsið í Fuglafirði

Mentanarhúsið í Fuglafirði

5 Karvatoftir, Fuglafjørður
point_of_interestLæs mere

📑 Fuglafjørður alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning