Seværdigheder i Færøerne

Åben kort
Coat of arms: Færøerne

07:38:06

Landekode ISO FO

Telefonopkald +298

Tidszone Atlantic/Faroe

Hovedstad Tórshavn

Mest populære byer

ArgirStrømøBefolkning:2 105
EjdeEysturoyBefolkning:669
FuglafjørðurEysturoyBefolkning:1 506
GlibreEysturoyBefolkning:407
HoyvíkStrømøBefolkning:3 940
KvalbøSuderøBefolkning:638
KlaksvíkNorderøerneBefolkning:4 740
KollefjordStrømøBefolkning:759
LeirvíkEysturoyBefolkning:925
MidvågVågøBefolkning:1 098
NordregøteEysturoyBefolkning:620
RunevigEysturoyBefolkning:515
SaltangaráEysturoyBefolkning:988
SandevågVågøBefolkning:881
SandSandøBefolkning:596
SkopenSandøBefolkning:484
SørvågVågøBefolkning:1 032
StrænderEysturoyBefolkning:808
SydregøteEysturoyBefolkning:427
ToftirEysturoyBefolkning:793
TórshavnStrømøBefolkning:13 089
TvøroyriSuderøBefolkning:1 726
VágurSuderøBefolkning:1 356
VestmannaStrømøBefolkning:1 201

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning