Steder i Sørvåg

Åben kort
Lokal tid:
07:39:57
Sørvåg
Administrative Region:Vågø
Befolkning:1 032
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
380

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
SørvågSørvåg
Sørvåg
Hotel Vagar

Hotel Vagar

Djúpheiðar, Sørvágur
lodgingLæs mere

Lydia Apartment

6 Marknavegur, Vatnsoyrar
lodgingLæs mere
Vágar Lufthavn

Ró Guesthouse

9 í Geilini, Sørvágur
lodgingLæs mere
62°N Airport Hotel

62°N Airport Hotel

2 Djúpheiðar, Sørvágur
lodgingLæs mere

House

37 Bakkavegur, Sørvágur
lodgingLæs mere
The View

The View

Bíggjarvegur 12, Bøur
lodgingLæs mere
PE Sørvágur
07 Vestur
Missiónshúsið Libanon

Agence de location Avis / Budget

8 Flogvøllurin, Sørvágur
point_of_interestLæs mere
Atlantic Airways Hangar

Atlantic Airways Hangar

Vagar Airport, Soervag
point_of_interestLæs mere

Atlantic Airways

Flogvøllurin, Sørvágur
point_of_interestLæs mere
Zarepta

Zarepta

24 Torvgøta, Vatnsoyrar
lodgingLæs mere

Cosy house, near airport

7 Bóndansbeiti, Sørvåg
lodgingLæs mere

Luksus Djór

5 í Bygdini Sørvágur 380
home_goods_storeLæs mere
Kafe Sólvà

Kafe Sólvà

4 Ovarivegur, Sørvágur
cafeLæs mere
Bøur

📑 Sørvåg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning