Steder i Tvøroyri

Lokal tid:
13:46:40
Tvøroyri
Administrative Region:Suderø
Befolkning:1 726
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
800

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
TvøroyriTvøroyri
Famjin
Hilmarsstova a Hobbit Hole

Hilmarsstova a Hobbit Hole

142 Trongisvágsvegur, Trongisvágur
lodgingLæs mere

Sigmundarstova

32 Líðin, Tvøroyri
lodgingLæs mere

Tvøroyri Skúli

Kirkjubrekkan 3 Tvøroyri Faroe Islands
schoolLæs mere
Guesthouse Undir Heygnum

Guesthouse Undir Heygnum

Undir Heygnum, Trongisvágur
lodgingLæs mere
Magn Gas Station

Magn Gas Station

24 Ósavegur, Trongisvágur
storeLæs mere

📑 Tvøroyri alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning