Steder i Runevig

Åben kort
Lokal tid:
07:51:37
Runevig
Administrative Region:Eysturoy
Befolkning:515
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
620

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
RunevigRunevig
Toftir
visitHOMES Grúgvan

visitHOMES Grúgvan

Byrgisheyggur 15, Lamba
lodgingLæs mere

Apartment in the village of Toftir

35 Høganesvegur, Toftir
lodgingLæs mere
Farhat'sa Pizza

Farhat'sa Pizza

Gulasteinsvegur, Saltangará
restaurantLæs mere
Bakkafrost

Bakkafrost

Bakkavegur, Glyvrar
point_of_interestLæs mere
Hjá Rafik

Eysturoyar røktar- og ellisheim

1 Friðartún, Runavík
healthLæs mere
Radiobúðin

Radiobúðin

52 Heiðavegur, Saltangará
electronics_storeLæs mere
Vælvera Fitness

Vælvera Fitness

106 Heiðavegur, Saltangará
gymLæs mere
Blákrossbúðin

Blákrossbúðin

32 Heiðavegur, Saltangará
clothing_storeLæs mere
Tabor

Eysturoyar Apotek

6 Mýravegur, Runavík
pharmacyLæs mere

Endurnýtslan hjá Bláa Krossi

Bakkavegur, Glyvrar
point_of_interestLæs mere
Gymnastics Hall and Sports Hall

Gymnastics Hall and Sports Hall

12 Mýravegur, Runavík
point_of_interestLæs mere
KFUM-Scouts

KFUM-Scouts

22 Mýravegur, Runavík
point_of_interestLæs mere
Runavík

📑 Runevig alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning