Steder i Tórshavn

Lokal tid:
09:48:14
Tórshavn
Administrative Region:Strømø
Befolkning:13 089
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
100
110

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
TórshavnTórshavn
Thorshavn

Thorshavn

Thorshavn
localityLæs mere
Hotel Hafnia

Hotel Hafnia

4-10 AARVEGUR PO BOX 107
lodgingLæs mere
Hotel Tórshavn
Hotel Føroyar

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere
Hostel Kerjalon

Hostel Kerjalon

Oyggjavegur 49, Thorshavn
lodgingLæs mere
Hotel Havn

Hotel Havn

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

visitHOMES Tórshavn

22 Egholmstrøð, Tórshavn
lodgingLæs mere

📑 Tórshavn alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning