Steder i Nordregøte

Åben kort
Lokal tid:
08:13:11
Nordregøte
Administrative Region:Eysturoy
Befolkning:620
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
512

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
NordregøteNordregøte
Fuglafjørður

Fuglafjørður

Fuglafjørður
localityLæs mere
Sarpugerði
Gøtu kirkja
visitHOMES Faroe Islands

visitHOMES Faroe Islands

3 í Tungu, Syðrugøta
lodgingLæs mere
visitHOMES

visitHOMES

10 Áargarður, Leirvík
lodgingLæs mere
Stadium

Jákupsstova

12 Tróndargøta, Norðragøta
point_of_interestLæs mere
Gøta Church

Gøta Church

16 Tróndargøta, Norðragøta
churchLæs mere
ETV - El-talvuvirkið í Gøtu Sp/f

ETV - El-talvuvirkið í Gøtu Sp/f

18 Tróndargøta, Norðragøta
electricianLæs mere

Salong Halda

13 Stallagøta, Norðragøta
hair_careLæs mere
ÁWAY Service Sp/f

ÁWAY Service Sp/f

63 Tróndargøta, Norðragøta
point_of_interestLæs mere

Skósølan við Gøtugjógv

9 Gøtuvegur, Gøtugjógv
shoe_storeLæs mere
Losjan Glotti

Losjan Glotti

Gøtuvegur 6,, Gøtugjógv
point_of_interestLæs mere
HEMMAS
Salong K
EFFO
Leirvík

📑 Nordregøte alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning