Steder i Midvåg

Lokal tid:
13:46:35
Midvåg
Administrative Region:Vågø
Befolkning:1 098
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
370

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
MidvågMidvåg
Sandavágur

Sandavágur

Sandavágur
localityLæs mere
Bed & Breakfast Sandavágur

Bed & Breakfast Sandavágur

11 Ovastuhjallar, Sandavagur
lodgingLæs mere
Hotel Vagar

Hotel Vagar

Djúpheiðar, Sørvágur
lodgingLæs mere

The Cozy House

13 Skaldavegur, Miðvágur
lodgingLæs mere

Jon's Apartment

47 Svabosvegur, Miðvágur
lodgingLæs mere

Lydia Apartment

6 Marknavegur, Vatnsoyrar
lodgingLæs mere
Heiðabúð

Heiðabúð

11 Svabosvegur, Miðvágur
lodgingLæs mere

📑 Midvåg alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning