Hovedentreprenør i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
18:11:32

Zamfir

17 Noregsvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere

Sjóndepilin

Íslandsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Jákup Nolsøes Gøta 23

Jákup Nolsøes Gøta, 23 Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Tórshavnar Málingahandil

77 Landavegur, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Logos Christian Bookstore

Jakup Nolsøesgøta 17, Tórshavn
book_storeLæs mere

Logos bókasøla

Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
book_storeLæs mere

Kjallarin

43 Torfinsgøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere

Skúlin á Trøðni

Á Frælsinum, Thorshavn
schoolLæs mere

KT húsið

5 Grønlandsvegur, Tórshavn, Faroe Islands, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Jarðfeingi

34 Jóannesar Paturssonar gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Heimið við Vallalíð

12 Vallalíð, Thorshavn
healthLæs mere

Guesthouse Marknagil

1 Janusargøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Salon Liljan

Torfinsgøta, Thorshavn
hair_careLæs mere

Havnar Fimleikafelag

10 Handan Á, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Mark

Marknagilsvegur 86, Tórshavn
lodgingLæs mere

SEV

110, 92 Landavegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Karavella Marionett-Teatur

B, 3 Handan Á, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning