Parkering i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
18:12:35

Parkeringsøkið undir Svínaryggi

Jóannesar Paturssonar gøta, Tórshavn
parkingLæs mere

Parkeringsøkið á Skálatrøð

Skálatrøð, Thorshavn
parkingLæs mere

Parkeringsøkið á Glaðsheyggi

Hoyvíksvegur, Thorshavn
parkingLæs mere

Parkeringsøkið á Bursatangi

Bursatangi, Thorshavn
parkingLæs mere

Parkeringsøkið á Frúutrøð

Frúutrøð, Tórshavn
parkingLæs mere

Parkeringsøkið við Lonirnar

Bókbindaragøta, Thorshavn
parkingLæs mere

Udsigtspunkt over Torshavn fra sydvest

Glyvursvegur, Argir
parkingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning