Restaurant i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
08:18:38
Hotel Føroyar

Hotel Føroyar

45 Oyggjarvegur, Thorshavn
lodgingLæs mere
Skeiva Pakkhús - Restaurant

Skeiva Pakkhús - Restaurant

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Skeiva pakkhús

Skeiva pakkhús

19 Sigmundargøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Frumbiti Restaurant

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn
restaurantLæs mere
Hotel HAVN Breakfast

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
The Irish Pub Faroes

The Irish Pub Faroes

13 Gríms Kambansgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Number 1
City Burger

City Burger

17 Tórsgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Indian Haven

Indian Haven

11 Tórsgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Indian Haven

11 Tórsgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
Take Away
eta
Restaurant Marco Polo

Restaurant Marco Polo

12 Sverrisgøta, Thorshavn
restaurantLæs mere
Sentrum
Hotel Tórshavn
hvonn brasserie

hvonn brasserie

4 Tórsgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere
THE TARV Grillhouse

THE TARV Grillhouse

3-5 Undir Bryggjubakka, Thorshavn
restaurantLæs mere
Fisk & Chips
Kafe Umami

Kafe Umami

100,, 19 Undir Bryggjubakka, Tórshavn
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning