Tandlæge i Færøerne

Lokal tid:
22:35:01

Tannlæknastovan í Dalatúni

19 Dalatún, Tórshavn
dentistLæs mere
PETRI Tannklinikk

PETRI Tannklinikk

20 Sjúrðargøta, Tórshavn
dentistLæs mere
Barnatannrøktin

Barnatannrøktin

23 Tórsgøta, Tórshavn
dentistLæs mere
Tannlæknastovan Lützenstrøð

Tannlæknastovan Lützenstrøð

14 A.C. Evensens gøta, Tórshavn
dentistLæs mere

Tannklinikkin í Berjabrekku

100,, Berjabrekka, Tórshavn
dentistLæs mere
Tannlæknamiðstøðin á Óðinshædd

Tannlæknamiðstøðin á Óðinshædd

1 Óðinshædd, Tórshavn
dentistLæs mere
Tanlæknamiðstøðin

Tanlæknamiðstøðin

1 Óðinshædd, Tórshavn
dentistLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning