Hårpleje i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
17:47:51
Salon Liljan

Salon Liljan

Torfinsgøta, Thorshavn
hair_careLæs mere
Royal Intercoiffure

Royal Intercoiffure

2 Landavegur, Thorshavn
hair_careLæs mere
Salong Ada

Salong Ada

12 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
hair_careLæs mere
Aurora

Aurora

58 J.C. Svabos gøta, Thorshavn
hair_careLæs mere
Kötlum grön hárfríðkan

Kötlum grön hárfríðkan

25 Tróndargøta, Tórshavn
beauty_salonLæs mere
Klippstovan

Klippstovan

2 Bøgøta, Tórshavn
hair_careLæs mere

Salon McGavin

19 Magnus Heinasonar gøta, Thorshavn
hair_careLæs mere

Harraklipp í Vágsbotni

2, Bryggjubakki, Tórshavn
hair_careLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning