Butik i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
18:44:42
Tórshavnar Málingahandil

Tórshavnar Málingahandil

77 Landavegur, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere
Logos Christian Bookstore

Logos Christian Bookstore

Jakup Nolsøesgøta 17, Tórshavn
book_storeLæs mere
Logos bókasøla

Logos bókasøla

Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
book_storeLæs mere
Kjallarin

Kjallarin

43 Torfinsgøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
Á Landavegur

Höndin

3 Nóatún, Thorshavn 100 Nóatún, Thorshavn
storeLæs mere
Skoda

Skoda

Oyggjarvegur, Postboks 1070, Thorshavn
car_dealerLæs mere
Á

Hyundai Torshavn

Oyggjarvegur, Thorshavn
car_dealerLæs mere
P/F MEST

P/F MEST

31 J.C. Svabos gøta, Thorshavn
storeLæs mere
Valdemar Lutzen

Valdemar Lutzen

14 Skálatrøð, Thorshavn
hardware_storeLæs mere
Öström

Öström

Öström, 18 Skálatrøð, Thorshavn
clothing_storeLæs mere
Siri

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere
Fiskikonan

Fiskikonan

18 Skálatrøð, Thorshavn
storeLæs mere
Optika

Optika

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
storeLæs mere

Rabarbuglas

16 Tvørgøta, Thorshavn
storeLæs mere
Lampubúðin

Lampubúðin

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere
FK Havn
Gunnva

Leirlist

16 Sjúrðargøta, Thorshavn
storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning