Museum i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
17:48:23
Føroya Landsbókasavn

Føroya Landsbókasavn

23-27 J.C. Svabos gøta, Thorshavn
museumLæs mere

Galerie Focus

1 Lambagerði, Thorshavn
museumLæs mere

Gamla hospitalið

25 Sigmundargøta, Tórshavn
museumLæs mere

Móttøkuhúsið

Tróndargøta, Tórshavn
museumLæs mere

Tórshavnar Býarsavn

Niels Finsens gøta 38, Tórshavn 100, Faroe, Islands, 38 Niels Finsens gøta, Tórshavn
museumLæs mere

William Heinesen Museum

43 Varðagøta, Thorshavn
museumLæs mere
The Faroe Islands Art Museum

The Faroe Islands Art Museum

9 Gundadalsvegur, Thorshavn
art_galleryLæs mere
Open Air Museum

Open Air Museum

188,, Gamlivegur, Hoyvík
museumLæs mere

Hoyvíksgarður

15 Kúrdalsvegur, Hoyvík 188, Faroe Islands, 15 Kúrdalsvegur, Hoyvík
museumLæs mere
Føroya Náttúrugripasavn

Føroya Náttúrugripasavn

6 Brekkutún, Hoyvík
museumLæs mere
Føroya Fornminnisavn

Føroya Fornminnisavn

6 Brekkutún, Hoyvík
museumLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning