Museum i Færøerne

Lokal tid:
09:58:15
Føroya Landsbókasavn

Føroya Landsbókasavn

23-27 J.C. Svabos gøta, Tórshavn
museumLæs mere

Galerie Focus

1 Lambagerði, Tórshavn
museumLæs mere

Gamla hospitalið

25 Sigmundargøta, Tórshavn
museumLæs mere

Móttøkuhúsið

Tróndargøta, Tórshavn
museumLæs mere

Tórshavnar Býarsavn

Niels Finsens gøta 38, Tórshavn 100, Faroe, Islands, 38 Niels Finsens gøta, Tórshavn
museumLæs mere

William Heinesen Museum

43 Varðagøta, Tórshavn
museumLæs mere
The Faroe Islands Art Museum

The Faroe Islands Art Museum

9 Gundadalsvegur, Tórshavn
art_galleryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning