Kirke i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
08:14:36

City Church Tórshavn

36 Tróndargøta, Tórshavn
churchLæs mere

Samkoman Ebenezer

6 Niels Finsens gøta, Thorshavn
churchLæs mere

MEINIGHEITSHÚSIÐ Í HAVN

1 Húsagøta Thorshavn 100
churchLæs mere

Jehova Vitni

89 Yviri við Strond, Tórshavn
churchLæs mere

Samkoman Lívdin

11 Vegurin Langi Hoyvík 188
churchLæs mere

Fríkirkjan Oasan

4 Kirkjustræti, Hoyvík
churchLæs mere

Hoyvikar Kirkja

Karlamagnusarbreyt, Hoyvík
churchLæs mere

Kirkjan í kirkjubø

2 Gamlivegur, Kirkjubøur
churchLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning