Rejsebureau i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
18:02:55
Faroe Travel

Faroe Travel

20 Sverrisgøta, Thorshavn
travel_agencyLæs mere
VisitTórshavn

VisitTórshavn

17 Niels Finsens gøta, Thorshavn
travel_agencyLæs mere
RIB62 - Sightseeing

RIB62 - Sightseeing

Vestaravág, Thorshavn,
travel_agencyLæs mere
Visit Faroe Islands

Visit Faroe Islands

9, Gongin, Tórshavn
travel_agencyLæs mere

Fonn Flog

SMS Center, 100, Tórshavn
travel_agencyLæs mere
62°N Travel Agency & Car Rental

62°N Travel Agency & Car Rental

Hoydalsvegur 17, Tórshavn
travel_agencyLæs mere
GreenGate Incoming

GreenGate Incoming

35 Jónas Broncksgøta, Thorshavn
travel_agencyLæs mere
P/F Smyril-Line

P/F Smyril-Line

1 Yviri við Strond, Tórshavn
travel_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning