Cafe i Færøerne

Åben kort
Lokal tid:
18:21:25

Posthúskjallarin

8 Tórsgøta, Tórshavn
cafeLæs mere
Brell Café

Brell Café

9 Vaglið, Thorshavn
cafeLæs mere
Smyrjibrey Cafe

Smyrjibrey Cafe

12 Niels Finsens gøta, Thorshavn
cafeLæs mere
Djúsbarr Burn Cafe

Djúsbarr Burn Cafe

8 Niels Finsensgøta, 100,, Tórshavn
cafeLæs mere
Kaffihúsið

Kaffihúsið

Undir Bryggjubakka, Thorshavn
cafeLæs mere
Paname Café

Paname Café

4 Vaglið, Tórshavn
cafeLæs mere
Kafé Kaspar

Kafé Kaspar

4-10 Áarvegur, Tórshavn
cafeLæs mere
hvonn

hvonn

SMS Center, Thorshavn 100
cafeLæs mere
Café Natur

Café Natur

7 Áarvegur, Tórshavn
cafeLæs mere
Maggie's

Maggie's

26 Válagøta, Nólsoy
cafeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning