Steder i Sand

Åben kort
Lokal tid:
07:41:42
Sand
Administrative Region:Sandø
Befolkning:596
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
210

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
SandSand
Sandur
Sandoyar Meginskúli

Sandoyar Meginskúli

210 Heimasandsvegur, Sandur
schoolLæs mere
Sandoy Turistinformation

Sandoy Turistinformation

Mørkin Mikla, Sandur
travel_agencyLæs mere

Sandurs Rådhus

Mørkin Mikla, Sandur
city_hallLæs mere
Magn
Rúsdrekkasøla Landsins - Sandur

Rúsdrekkasøla Landsins - Sandur

58 Heimasandsvegur, Sandur
liquor_storeLæs mere
Kunstmuseet på Sandø

Kunstmuseet på Sandø

11 Áarbøur, Sandur
museumLæs mere
Sandurs symbol på sammenhold

Sandurs symbol på sammenhold

Faroe Islands
point_of_interestLæs mere
Kafe Breiðateig

Kafe Breiðateig

50 Heimasandsvegur, Sandur
restaurantLæs mere
Skibsforlis mindemærke

Skibsforlis mindemærke

Faroe Islands
parkLæs mere

Momument til minde om omkomne på havet

Sandur
premiseLæs mere

📑 Sand alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning