Steder i Vestmanna

Åben kort
Lokal tid:
18:24:57
Vestmanna
Administrative Region:Strømø
Befolkning:1 201
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
350

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
VestmannaVestmanna
Vestmanna

Vestmanna

Vestmanna
localityLæs mere

Budget Guesthouse Borgustova

2 Fjarðarvegur, Vestmanna
lodgingLæs mere

Krakureidrið

Nidarivegur 34, Vestmanna
lodgingLæs mere
Vestmanna Skúli

Vestmanna Skúli

Toftavegur 12,, Vestmanna
schoolLæs mere
Sprotin

Sprotin

12 Hornavegur, Vestmanna
point_of_interestLæs mere

Vælvera Fitness

16 Niðari Vegur, Vestmanna
point_of_interestLæs mere
Disvoy
Vestmanna Tourist Centre

Vestmanna Tourist Centre

Faroe Islands
restaurantLæs mere
Fiskivinnuskúlin

Fiskivinnuskúlin

Fjarðavegur 4,, Vestmanna
schoolLæs mere
Vestmanna Camping

Vestmanna Camping

Fjarðavegur 1, Vestmanna
campgroundLæs mere
Rúsdrekkasøla Landsins - Vestmanna

Rúsdrekkasøla Landsins - Vestmanna

81 Niðari Vegur, Vestmanna
liquor_storeLæs mere
Fishingwithblastein

Fishingwithblastein

fjarðavegur, Vestmanna
point_of_interestLæs mere
Á handil
Heilsumiðstøðin

Heilsumiðstøðin

12 Garðatún, Vestmanna
doctorLæs mere
Vestmanna kirkja
SEV - Fossáverkið

SEV - Fossáverkið

38 Niðari Vegur,Vestmanna 350
point_of_interestLæs mere
Magn
Magnstøðin í Vestmanna

Magnstøðin í Vestmanna

Niðarivegur 81, Vestmanna
gas_stationLæs mere
Slættanes

📑 Vestmanna alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning