Steder i Vágur

Lokal tid:
01:28:56
Fámjin
The Scouts House Camping

The Scouts House Camping

103 Geilin, Vágur
campgroundLæs mere
Vágur Museum - Vágur in World War II Museum

Vágur Museum - Vágur in World War II Museum

101 Vágsvegur, Våg
point_of_interestLæs mere
Hotel Bakkin

Hotel Bakkin

69 Vágsvegur, Vágur
lodgingLæs mere
Vesturi á Eiðinum Football Field

Vesturi á Eiðinum Football Field

Eiðisvegur, Våg
point_of_interestLæs mere
Vágs Skúli (School)

Vágs Skúli (School)

Vágsvegur 32 Vágsvegur, Vágur
schoolLæs mere

Bank Nordik's Hæveautomat

62 Vágsvegur, Vágur
atmLæs mere

📑 Vágur alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning