Steder i Kvalbø

Åben kort
Lokal tid:
08:00:22
Kvalbø
Administrative Region:Suderø
Befolkning:638
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
850

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
KvalbøKvalbø
Hvalba
Hvalba School

Hvalba School

16 Norðbergsvegur, Hvalba
point_of_interestLæs mere
Royn Sportshall

Royn Sportshall

114, Hvalba
point_of_interestLæs mere
Á Skørinum

Á Skørinum

Sandavegur, Hvalba
point_of_interestLæs mere

Town Hall of Hvalba

2 Bíarvegur, Hvalba
point_of_interestLæs mere
House in Hvalba
Biksin Hvalba

Biksin Hvalba

121 Bíarvegur, Hvalba
cafeLæs mere

Bergid

6 Á Hamranesi, Hvalba
point_of_interestLæs mere
Á Skørðunum

Á Skørðunum

106 Bíarvegur, Hvalba
stadiumLæs mere
TG Seafood

TG Seafood

10 Á Hamranesi, Hvalba
foodLæs mere
Sandvíkartunnilin

Sandvik Road Tunnel

Sandvíkarvegur
point_of_interestLæs mere
Martin Joensen Monument

Martin Joensen Monument

Sandvík
point_of_interestLæs mere

Museum Husid uttan Ánna

3 Støðarvegur, Sandvík
museumLæs mere
Sandvík

📑 Kvalbø alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning