Steder i Klaksvík

Lokal tid:
13:45:40
Klaksvík
Administrative Region:Norderøerne
Befolkning:4 740
Telefonopkald:
+298-3
+298-4
+298-5
+298-8
+298-20
+298-64
+298-65
+298-89
Postnummer:
700

Placering på kortet over Færøerne

Map SVG
KlaksvíkKlaksvík
Klaksvík

Klaksvík

Klaksvík
localityLæs mere

Lejlighed i Klaksvík

30 Heygavegur, Klaksvík
lodgingLæs mere

Geilin Bed & Breakfast

38 Geilin, Klaksvík
lodgingLæs mere
Føroya Bjór

Føroya Bjór

24 Klaksvíksvegur, Klaksvík
foodLæs mere
Djúpumýra Stadium

Djúpumýra Stadium

7 Bogota, Klaksvík
point_of_interestLæs mere
Berglon

Berglon

Klaksviksvegur, Klaksvík
point_of_interestLæs mere
Atlantis

📑 Klaksvík alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning