Punkt af interesse i Sydregøte

Åben kort
Lokal tid:
07:38:01

Sandurin

2 Húsgarður, Syðrugøta
night_clubLæs mere

Spæliplássið

12 við Matará, Syðrugøta
night_clubLæs mere

visitHOMES Faroe Islands

3 í Tungu, Syðrugøta
lodgingLæs mere

Grundin

8 Húsgarður, Syðrugøta
night_clubLæs mere

Steðgipláss í Syðrugøtu

Húsgarður, Syðrugøta
bus_stationLæs mere

Losjan Glotti

Gøtuvegur 6,, Gøtugjógv
point_of_interestLæs mere

Skósølan við Gøtugjógv

9 Gøtuvegur, Gøtugjógv
shoe_storeLæs mere

Fiskavirkið P/F

2 Tollaksgøta, Norðragøta
foodLæs mere

ETV - El-talvuvirkið í Gøtu Sp/f

18 Tróndargøta, Norðragøta
electricianLæs mere

Gøta Church

16 Tróndargøta, Norðragøta
churchLæs mere

ÁWAY Service Sp/f

63 Tróndargøta, Norðragøta
point_of_interestLæs mere

Gøta museum

10 Tróndargøta, Norðragøta
museumLæs mere

📑 Sydregøte alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning