Mad nær 62.009727, -6.776134

Åben kort
Lokal tid:
13:31:48

Listagluggin

15 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
art_galleryLæs mere

Derma

24 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
healthLæs mere

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Central Apartment in Tórshavn.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Lampubúðin

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Holiday apartment.

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Glarsmiðjan

7 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Hotel Havn

14 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Frumbiti Restaurant

Doktara Jakobsens gøta 16, Tórshavn 100, Tórshavn
restaurantLæs mere

Hotel HAVN Breakfast

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Hotel Havn

16 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Salong Ada

12 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
hair_careLæs mere

Optikbúðin

5 Bøgøta, Tórshavn
storeLæs mere

Optika

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
storeLæs mere

Bladypi Guesthouse

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Einfalt ‘ List’

Bøgøta 14, Tórshavn
storeLæs mere

Heygum & Petersen advokatar

16 Bøgøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning