Punkt af interesse i nærheden Öström

Lokal tid:
21:17:59
Öström, Author: Rogvi Andrias Fossadal

Öström

18, Skálatrøð, 100, Thorshavn, FO Færøerne
Kontakter telefon: +298 260560
Latitude: 62.007889, Longitude: -6.7760149
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Steinprent

Steinprent

Litografisk Værksted, Lithograpic Workshop and Gallery, 16 Skálatrøð, Tórshavn
art_galleryLæs mere
TAKS
Fjarskiftiseftirlitið

Fjarskiftiseftirlitið

20 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere
Vinnustovnurin

Vinnustovnurin

20 Skálatrøð, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Heinesen Myndir

9 Sigmundargøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere
Útlendingastovan

Útlendingastovan

13 Sigmundargøta, Thorshavn, Færøerne, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

FAS Faroe Islands National and International Ship Register

13 Sigmundargøta, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning