Punkt af interesse nær 62.010878, -6.772736

Åben kort
Lokal tid:
11:56:36

Glimmur

9 Niels Finsens gøta, Tórshavn
storeLæs mere

Føroya Heimavirkisfelag

7 Niels Finsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Býarbókasavnið

7 Niels Finsens gøta, Tórshavn
libraryLæs mere

TUTLshop TUTL records

Niels Finsensgøta 9c FO-100 Tórshavn Faroe Islands
electronics_storeLæs mere

Dansandi børn

Sverrisgøta, Tórshavn
storeLæs mere

The Athlete's Foot

5 Niels Finsens gøta, Tórshavn, Islands, Faroe
storeLæs mere

Løgting

1 Tinghúsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Samkoman Ebenezer

6 Niels Finsens gøta, Tórshavn
churchLæs mere

Mylnan

8 Niels Finsensgøta, 100,, Tórshavn
convenience_storeLæs mere

Sabai - Thai Massage

Sverrisgøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Djúsbarr Burn Cafe

8 Niels Finsensgøta, 100,, Tórshavn
cafeLæs mere

Burn Fitness

8 Niels Finsensgøta, 100,, Tórshavn
gymLæs mere

Restaurant Marco Polo

12 Sverrisgøta, Tórshavn
restaurantLæs mere

Guðrun & Guðrun

Niels Finsensgøta 13, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

P/F Maria Poulsen og Co

Tórsgøta, Tórshavn
storeLæs mere

Føroya Tele

10 Niels Finsens gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning