Punkt af interesse nær 62.011455, -6.788306

Åben kort
Lokal tid:
13:30:51

Heimið við Vallalíð

12 Vallalíð, Thorshavn
healthLæs mere

EYA Arkitektur og Design

38 Grønlandsvegur, Tórshavn, Faroe Islands, 38 Grønlandsvegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Tórshavn Apartment

Hanusargøta 5 Tórshavn 110
lodgingLæs mere

Faroe City View B&B

7 Sílagøta, Tórshavn
lodgingLæs mere

Logos Christian Bookstore

Jakup Nolsøesgøta 17, Tórshavn
book_storeLæs mere

Logos bókasøla

Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
book_storeLæs mere

Jákup Nolsøes Gøta 23

Jákup Nolsøes Gøta, 23 Jákup Nolsøes gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Salon Liljan

Torfinsgøta, Thorshavn
hair_careLæs mere

Guide to Faroe Islands

22 Pedda við Stein gøta, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Jarðfeingi

34 Jóannesar Paturssonar gøta, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Tórshavn

4 Skotarók, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Tórshavnar Sløkkilið

34 Oyggjarvegur,Thorshavn 100
fire_stationLæs mere

import.fo v/Toni Dam

3 Skotarók, Thorshavn
point_of_interestLæs mere

Hyundai Torshavn

Oyggjarvegur, Thorshavn
car_dealerLæs mere

Tannlæknastovan í Dalatúni

19 Dalatún, Thorshavn
dentistLæs mere

KT húsið

5 Grønlandsvegur, Tórshavn, Faroe Islands, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

Skoda

Oyggjarvegur, Postboks 1070, Thorshavn
car_dealerLæs mere

Ytri Skúli

30 Landavegur, Tórshavn
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning