Butik nær 62.010239, -6.775558

Åben kort
Lokal tid:
14:35:01

Fótbúni

23 Tróndargøta, Tórshavn
shoe_storeLæs mere

Kötlum grön hárfríðkan

25 Tróndargøta, Tórshavn
beauty_salonLæs mere

Tógvhúsið

19 Sverrisgøta, Thorshavn
storeLæs mere

Soul Made

29 Tróndargøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Lampubúðin

9 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
home_goods_storeLæs mere

Optika

Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
storeLæs mere

Notre Dame

17 Sverrisgøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere

Einfalt ‘ List’

Bøgøta 14, Tórshavn
storeLæs mere

Siri

18 Doktara Jakobsens gøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Vogue

23 Magnus Heinasonar gøta, Thorshavn
clothing_storeLæs mere

UTILIV

Magnus Heinasonargøta 20, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

Optikbúðin

5 Bøgøta, Tórshavn
storeLæs mere

Hjá Kissa

14 Tórsgøta, Tórshavn
clothing_storeLæs mere

P/F Maria Poulsen og Co

Tórsgøta, Tórshavn
storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning